fbpx Skip to content

Week van de opvoeding – Samen delen, samen weten

dag van je ex

In 2023 organiseert het Nederlands Jeugdinstituut van 2 tot en met 8 oktober weer de Week van de Opvoeding. Het thema is net als vorig jaar ‘samen delen, samen weten’. Hierbij draait het om uitwisseling van kennis met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals.

Iedere ouders doet zijn beste om zijn kind zo goed mogelijk op te voeden. Dat is geen gemakkelijke taak. Wel een leuke. Door kennis en ervaringen met elkaar te delen wordt het ouderschap je wat makkelijker gemaakt. Maar dan ga je scheiden en krijgt het opvoeden van je kinderen opeens een geheel andere vorm. Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. Meer dan 90 procent van de ouders houdt na hun scheiding gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen. Er zijn verschillende vormen waarin ouders dit kunnen organiseren.

Er zijn verschillende vormen om het ouderschap te delen:

  • Coƶperatief ouderschap
  • Co-ouderschap
  • Parallel ouderschap

Coƶperatief ouderschap

Dit houdt in dat ouders regelmatig met elkaar communiceren. Bij coƶperatief ouderschap bespreken jullie als ouders samen belangrijke beslissingen en neem je ook samen de beslissing. Er zijn nog regelmatig momenten van samenkomen van het ‘gezin’, zoals bij feestdagen of ouders gaan samen naar gesprekken op school.

Co-ouderschap

Van de kinderen en jongeren tussen 9 en 16 jaar die een scheiding mee maken, woont 20 procent in een co-oudersituatie. Co-ouderschap gaat over de verdeling van de zorg- en opvoedtaken. Beide ouders nemen een gelijkwaardig deel van de verzorging en opvoeding van hun kinderen voor hun rekening. Ze stimuleren allebei de band met de andere ouder.

Om goed co-ouderschap te realiseren, is het nodig dat de ouders de verzorging en opvoeding van de kinderen zodanig op elkaar afstemmen dat de kinderen ervan baat bij hebben en er in elk geval geen last van hebben. De ouders gunnen elkaar een goede band met de kinderen. Co-ouderschap kun je realiseren met coƶperatief ouderschap. Ouders werken zoveel mogelijk samen, overleggen en delen hun ervaringen met de kinderen met elkaar. Belangrijkste is dat er communicatie tussen de ouders mogelijk is. Ā 

Parellel ouderschap

Parallel ouderschap betekent dat de ouders hun kinderen elk op hun eigen manier opvoeden, zonder dat ze dat onderling afstemmen. Bij parallel ouderschap is er weinig communicatie en emotionele betrokkenheid tussen de ouders. Er worden duidelijke afspraken gemaakt om conflicten te verminderen of te voorkomen. Belangrijk is wel dat beide ouders zich aan die afspraken houden. Er is in deze vorm van ouderschap weinig flexibiliteit; de afspraken zijn leidend.

Ook bij parallel ouderschap kunnen ouders voor co-ouderschap kiezen. In het ouderschapsplan staan dan heldere afspraken, waar beide ouders het over eens zijn.

Het verhaal van Martijn en Eva

Een jaar na de scheiding trokken Martijn en Eva samen in een groot huis, met ieder een eigen woonomgeving en een gezamenlijk deel voor de kinderen. Een bijzondere constructie, die niet voor iedereen is weggelegd en de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Het uitgangspunt van Martijn en Eva was om samen een thuis voor hun kinderen te creƫren. Lees hier het volledige verhaal.

Beste bezoeker van de website alsjeuitelkaargaat.nl
Mogen wij Ć©Ć©n minuut van je tijd? Met jouw feedback help je andere ouders!