fbpx Skip to content

Uit elkaar gaat met een baby of peuter

dag van je ex

De eerste 1000 dagen zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. In deze dagen is onder andere hechting erg belangrijk. Dat wil zeggen dat kinderen aandacht en contact vragen van anderen, met name de ouders. Een goede hechting heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind en legt een basis voor de toekomst.  Als je als ouders besluit uit elkaar te gaan binnen die eerste 1000 dagen, brengt dat spanning mee en dit kan effect hebben op bijvoorbeeld de hechting. Heb je kinderen en gaan jullie als ouders uit elkaar? Zorg dan dat dit proces goed verloopt, er goede afspraken worden gemaakt en er goed met elkaar gecommuniceerd wordt. Wij geven je een aantal tips.

Hechting

Vanaf de geboorte is het kind gericht op aandacht en contact van anderen. Als een kind bijvoorbeeld honger of buikpijn heeft, zal hij dit kenbaar maken door te gaan huilen. Maar ook een lachje tijdens het zingen van een lied is een manier van het kind om je aandacht te trekken. Door als ouder te reageren op het lachje of het huilen, zal het kind zich aan je gaan hechten. Jij wordt de veilige basis die het kind nodig heeft om de wereld te ontdekken en met vertrouwen nieuwe ervaringen op te doen.

Als kinderen een stukje hechting missen met de ouders, missen ze het vertrouwen om die ervaring op te doen en de wereld te ontdekken. Verminderde hechting zorgt voor problematiek op latere leeftijd. Hierbij kun je denken aan bindingsangst, een vertekend beeld van wat gevaarlijk en veilig is en een grote mate van onzekerheid.  

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid om te zorgen voor deze behoefte in de eerste 1000 dagen en daarna, ligt bij beide ouders. Deze verantwoordelijkheid wordt door maar liefst 91% van de ouders in Nederland als erg zwaar ervaren, zo blijk uit onderzoek van Influencing For Health van het Amsterdam UMC. Het is daarom erg fijn als je als ouder weet dat je hulp kunt vragen aan de andere ouder. Als je het even niet meer weet of bijvoorbeeld te moe bent om te koken, is het fijn als je dat samen als ouder kunt oppakken en het van elkaar kunt overnemen.  Maar ook als je samen tegen dingen aanloopt, zoals het zorgen voor een goede hechting, is het ook belangrijk om te weten dat je altijd hulp van professionals kunt inschakelen.

Scheiden binnen die 1000 dagen

Samenwerken om te zorgen voor een goede start tijdens de eerste 1000 dagen, is wellicht makkelijker als je als ouders bij elkaar bent. Maar wat als je gaat scheiden binnen die 1000 dagen? Dan is het extra belangrijk om te zorgen voor een goede hechting en een gevoel van veiligheid. Een scheiding, ook bij hele jonge kinderen en baby’s, brengt toch een hoop spanning met zich mee. Dit kan ervoor zorgen dat de hechting en het veiligheidsgevoel van het kind niet optimaal wordt ontwikkeld. Er zijn een aantal dingen die je als ouders kunt doen om te zorgen voor een goede co-ouderschap. Hierdoor kun je er toch samen voor zorgen dat het kind niks mist in de ontwikkeling van hechting, veiligheid en gezondheid.

Checklist

Om te beginnen is het goed om een overzicht te krijgen van wat er allemaal geregeld moet worden. Dit kun je doen door het maken van een checklist. Hierin staat bijvoorbeeld het maken van afspraken omtrent de omgangsregeling, het stopzetten van een gezamenlijke bankrekening en het regelen van toeslagen en verzekeringen. Een persoonlijke checklist maken kan hier. Hier kun je per onderwerp aangeven wat op jullie van toepassing is. Hierdoor krijg je goed overzicht van wat je hebt gedaan en wat je nog moet doen.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is een plan waarin alle afspraken staan die je samen wilt maken. Je kunt hierbij denken aan afspraken over de verzorging en opvoeding van het kind. Hierdoor behoud je samen het zeggenschap en draag je samen de verantwoordelijkheid over het opvoeden van het kind. Een aantal afspraken die je hierin kunt vastleggen zijn het hoofdverblijfadres, wat jullie doen op het moment dat het kind ziek is en hoe je zorgt voor opvang als een van de ouders ziek of afwezig is. Als je heldere afspraken met elkaar maakt en dit opstelt in het ouderschapsplan, zorgt dit voor een stabiele en veilige basis voor het kind. Wij hebben een handig ouderschapsplan samengesteld. Download hem hier .

Je kunt het maar één keer goed doen

Het is belangrijk om te onthouden dat een veilige en gezonde start in de eerste 1000 dagen cruciaal is. Je kunt het tenslotte maar één keer allemaal doen, dus het is erg belangrijk om het goed te doen. Obstakels zoals scheiden, zijn erg normaal en niet onoverkoombaar. Als je blijft samenwerken en goede afspraken maakt, kun je ook na de scheiden een goede start geven aan je kind. Mocht het samen toch niet lukken of hebben jullie extra hulp nodig, neem dan contact op met een beroepskracht uit jouw gemeente. De gegevens van de gemeente in Hart van Brabant vind je hier.