fbpx Skip to content

Scheiding taboe op werkvloer

poppetjes op werkvloer

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2022 maar liefst 1,3 miljoen mensen de ‘status’ gescheiden hebben. Dat betekent dat bijna 10% van onze bevolking een echtscheiding achter de rug heeft. Een scheiding is een stress- en impactvolle gebeurtenis en van grote invloed op het leven van betrokkenen. We noemen dat een life-event. Uit een studie kwam naar voren dat scheiding, na de dood van de partner, een van de meeste stressvolle situaties in het leven van een volwassene is (Scully, Tosi, & Banning, 2000).
Bij dit soort grote cijfers verwacht je dat op de werkvloer een scheiding al lang uit de taboe sfeer is. Het tegenovergestelde is waar. Wat maakt het zo lastig om een scheiding te bespreken en wat kun je doen om dit te verbeteren?

Relatiebreuk vraagt om psychologische veiligheid
Afgelopen week kwam het in een gesprek weer zo duidelijk naar voren: “Ik ga mijn scheiding niet delen met mijn leidinggevende!” “Die gaat over mijn functioneren, mijn inkomen. Dat vind ik echt niet veilig genoeg voelen.”
Waar psychologische veiligheid onvoldoende aanwezig is, zullen medewerkers zich terugtrekken. Ze voelen zich te kwetsbaar en missen het vertrouwen dat er op een constructieve manier met ze omgegaan wordt.
Vaak merken we dat als er te weinig vertrouwen in de teamleider is, het onderwerp gemeden wordt. Toch zijn er andere mogelijkheden om dit binnen een organisatie te bespreken. Denk bijvoorbeeld aan de vertrouwenspersoon, Hr-adviseur of de (praktijkondersteuner) bedrijfsarts. Hier liggen nog grote kansen om stappen te maken binnen bedrijven.

Schaamte en persoonlijk falen bij scheiden
Sommige medewerkers ervaren tijdens hun scheiding een hoge mate van schaamte. De bekende schaamte-onderzoeker Brené Brown omschrijft dit als de angst gezien te worden als iemand met gebreken. We horen vaak dat ze met het gevoel van falen rondlopen. Het is ze niet gelukt hun huwelijk te redden. En nu is het aan hun om het probleem wat daar uit volgt op te lossen. Daar mag natuurlijk het werk niet onder gaan leiden. Sterker nog, anderen het binnen het team hoeven het niet eens te weten. Dit is iets wat ze alleen moeten oplossen. Een voorbeeld hiervan is dat de relatiebreuk pas binnen de organisatie bekend werd, toen na maanden het nieuwe adres door de medewerker werd doorgegeven.

Tips om het taboe open te breken
Het onderwerp relatiebreuk of echtscheiding kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom vier tips om het taboe op scheiding op de werkvloer te verminderen:
1. Zorg binnen je organisatie voor meerdere personen waar collega’s terecht kunnen met persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld, de teamleider, vertrouwenspersoon én (praktijkondersteuner) bedrijfsarts. Het verhoogt de zelfredzaamheid als medewerkers weten met wie ze hun verhaal veilig kunnen delen.
2. Laat medewerkers van deze mogelijkheden weten voordat het probleem zich voordoet. Dan kunnen ze het initiatief pakken als het nodig is.
3. Haal life-events uit de taboesfeer door positieve voorbeelden binnen de organisatie te creëren en te delen.
4. Hou tijdens gesprekken voor ogen waar het over gaat: op je werk wil je de focus hebben op het werk. Wat is nodig om dat te laten slagen? Zo voorkom je tijdens gesprekken dat het over allerlei privé gerelateerde zaken gaat die niet bijdragen aan oplossingen.

Bron: https://www.werkenscheiding.nl

Beste bezoeker van de website alsjeuitelkaargaat.nl
Mogen wij één minuut van je tijd? Met jouw feedback help je andere ouders!