Co-ouderschap: gelukt of mislukt?

Als er kinderen in het spel zijn bij een scheiding is het belangrijk goede afspraken te maken over het ouderschap. In beginsel streven de meeste ouders naar een goed werkend co-ouderschap. Hierbij worden duidelijke omgangsregelingen opgesteld, in het belang van de kinderen. Het klinkt vanzelfsprekend, toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan.

Gevaren co-ouderschap

Bij co-ouderschap is communicatie nog belangrijker dan tijdens de relatie. Je moet het volledig eens zijn over gedragsregels richting elkaar en voor de kinderen, het moet niet zo zijn dat ze bij papa iets wel mogen en bij mama niet. Als dit niet soepel verloopt, lijden jullie hier allemaal onder. Daarnaast wisselen kinderen regelmatig van huis, wat beide ouders verplicht bij elkaar in de buurt te blijven wonen. Kinderen worden vaak onbewust de rol van boodschapper toegewezen, dit kan hen het gevoel geven te moeten kiezen tussen beide ouders.

Mislukt co-ouderschap

Als co-ouderschap niet werkt, is de kans groot dat de kinderen volledig bij hun moeder gaan wonen. Van vroeger uit krijg de moeder al snel een verzorgende rol toegewezen en wordt van de vader verwacht te gaan werken. Tegenwoordig is dit minder vanzelfsprekend, maar niet minder voorkomend. Een op de vijf kinderen van gescheiden ouders woont bij de moeder, en heeft in dat geval niet of nauwelijks contact meer met de vader.

Ervaring van een kind

“In het begin heb ik nooit zo’n goede band met mijn vader gehad. Op een gegeven moment kreeg ik eindelijk aandacht van hem die ik in de afgelopen jaren niet heb gehad. Achteraf gezien was dat ook alleen maar, zodat hij bij mijn moeder kon blijven en niet per se om mij aandacht te geven. Toen heb ik ook gezegd dat dat gewoon misbruik maken is van de aandacht van je kind. Zo voelde dat ook echt. Ik zei: ‘Je hebt nu mentaal misbruik van mij gemaakt. Je hebt ervoor gezorgd dat ik positief over jou ging denken, zodat ik bij mama aangaf; je hoeft niet te scheiden.’ Op deze manier hoeft het voor mij niet.“

Vaderfiguur

Toch is een vaderfiguur van groot belang binnen de opvoeding van een kind, ook als deze rol niet door de echte vader wordt ingevuld. Deze plek wordt regelmatig vervangen door bijvoorbeeld een opa, oom of mogelijk een stiefvader. Bijna de helft van de kinderen krijgt een stiefouder, bij een groot deel daarvan maakt deze ouder deel uit van het dagelijks leven.

Regio Hart van Brabant wil minder complexe scheidingen

In ongeveer 20% van de gevallen dat kinderen bij een scheiding betrokken zijn, ontstaan hevige conflicten tussen de ouders. De problemen worden nog groter als de ouders het gezamenlijk gezag niet goed regelen. Op de Dag van de Scheiding op 11 september start om die reden een campagne om te onderstrepen hoe belangrijk dit is.

“De impact op kinderen is gigantisch”, zegt Dilek Odabasi. Zij is wethouder Jeugd van de gemeente Waalwijk en namens de regio het gezicht van het programma ‘Als je uit elkaar gaat. “We zetten elk jaar veel zware jeugdhulp in om kinderen en gezinnen te helpen de problemen door een complexe scheiding op te lossen. We weten daardoor wat spanningen tussen ouders met kinderen kunnen doen”, zegt Odabasi. “Juist daarom willen we voorkómen dat kinderen in zo’n situatie belanden.”

Kinderen de dupe
Tanja van Stappershoef, hulpverlener bij Sterk Huis en deelnemer aan het programma ‘Als je uit elkaar gaat’: “Als het gezamenlijk gezag niet goed geregeld is, mag alleen de moeder beslissingen nemen voor en over de toekomst van de kinderen. Zij kan de vader volledig buitensluiten. Die heeft juridisch geen poot om op te staan. Helaas komt dat steeds vaker voor. Kinderen die niets liever willen dan loyaal zijn aan mama én papa lijden er ernstig onder als de ouders elkaar afwijzen. Als ze voelen dat het niet oké is om met de andere ouder contact te hebben, kunnen ze allerlei klachten ontwikkelen. Van psychische problemen, problemen met het aangaan van sociale relaties tot zware lichamelijke klachten.”


Voorkomen is beter
Eefje van Nuenen is als familieadvocaat ook verbonden aan ‘Als je uit elkaar gaat’. “Wil je vanwege een scheiding alsnog ouderlijk gezag regelen, dan heb je toestemming nodig van de ouder – in de praktijk de moeder – die al wél gezag heeft. Als er een conflict is, wordt dat lastig. Het komt voor dat een moeder besluit met de kinderen naar de andere kant van het land te verhuizen. Of de vader buitensluit als er beslissingen over medische behandelingen genomen moeten worden. Het kan gaan om ingrijpende beslissingen, zoals toestemming voor een bloedtransfusie of een orgaandonatie. Regel dat soort zaken goed. Voor het te laat is.”


Voorlichtingscampagne
Op de website Alsjeuitelkaargaat.nl lezen ouders hoe zij hun scheiding vanuit het belang van de kinderen het beste kunnen regelen. Ook vinden ze er objectieve informatie over alles wat zij moeten regelen als ze niet meer samen verder willen. Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Taskforce tegen Kindermishandeling: “Deze website is een uiterst belangrijk middel om te voorkomen dat kinderen de dupe worden van complexe scheidingen. Het helpt ouders enorm om conflicten op een goede manier op te lossen.”


Vanaf de Dag van de Scheiding wordt op bovenstaande website informatie toegevoegd waarom en hoe ouders het gezag moeten regelen. Ook worden er folders in de regio verspreid. De campagne maakt het voor beroepskrachten die met aanstaande en jonge ouders te maken krijgen, makkelijker om hen beter te informeren. Ook bij de erkenning van het kind of de geboorteaangifte gaan gemeenten nadrukkelijker wijzen op het belang van goed geregeld gezag.

Bron: Regio Hart van Brabant

De Dag van de Scheiding

Scheidingen komen steeds vaker voor, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. De meest voorkomende reden voor een scheiding is het vinden van een nieuwe liefde of vreemdgaan.

Herkomst

Het groeiend aantal scheidingen was de aanleiding voor de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) om een speciale dag in het leven te roepen om landelijk aandacht te vragen voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het proces rondom echtscheidingen, zodat (ex-)partners zorgvuldig en respectvol uit elkaar gaan.

Wat doen wij?

In het kader van de Dag van de Scheiding nodigt Alsjeuitelkaargaat.nl ouders, opa’s oma’s en andere belangrijke personen in het netwerk van kinderen uit voor de themabijeenkomst: ‘Scheiden… en de kinderen dan.’ Iedere ouder mag alleen komen. We raden u nadrukkelijke aan om zonder kinderen te komen. Iemand uit uw netwerk is uiteraard van harte welkom.

Woensdag 16 september
Locatie: de Heyhoef
Kerkenbosplaats 1
5043 RX Tilburg
Koffie: vanaf 19.00 uur
Start: 19.30 uur tot ongeveer 21.15

 • Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse
  praktijk wordt er gesproken over wat je tegenkomt
  in het dagelijks leven als gescheiden ouder.
 • Kinderen vertellen over hun ervaringen met hun
  gescheiden ouders.
 • We praten over de positie van kinderen van gescheiden
  ouders. Wat is belangrijk voor kinderen nu en in de
  toekomst, waar kun je als ouder rekening mee houden.
  Wat kan hen helpen om door deze moeilijke periode te
  komen en er sterk uit te komen.

Aanmelden

We gaan dergelijke bijeenkomsten structureel aanbieden, verspreid over de hele regio. De eerst volgende staan gepland op 23 en 25 November. Het doel van deze bijeenkomsten is ouders die uit elkaar gaan of zijn inzicht te geven wat de situatie betekent voor hun kind. Het kan hen helpen om hun handelen (eventueel) aan te passen in het belang van hun kind(eren).

Wist u dat?

Wist u dat alle kinderen vanaf 10 jaar uit onze regio kosteloos gebruik mogen maken van het online buddyprogramma van Villa Pinedo? En dat alle ouders uit onze regio kosteloos de online training ‘Aan alle gescheiden ouders’ kunnen volgen?

Op onze website is uiteraard ook een ruim aanbod aan informatie.

Je omgeving vertellen dat je gaat scheiden

Als jij en je partner willen scheiden zullen jullie dit in het begin alleen nog met elkaar bespreken. Je hebt samen genoeg om over na te denken en om uit te zoeken. Vaak wordt jullie omgeving in deze fase nog niet ingelicht. Als er kinderen in het spel zijn is het goed, als jullie de belangrijkste dingen op een rijtje hebben gezet, hen meteen in te lichten. Vanaf dit punt wordt het ook belangrijk het met meer mensen te gaan delen. Jullie zitten beiden met eigen zorgen en het is goed dit te bespreken met iemand anders dan je (ex)-partner. Maar hoe, en vooral wie vertel je dat je gaat scheiden?

Omgevingsfactoren

Bespreek goed met elkaar welke mensen jullie belangrijk vinden om het persoonlijk mee te delen. Jij en je partner kunnen hierover van mening verschillen maar heb respect voor elkaars keuzes.

School: als jullie kinderen hebben is het belangrijk school zo snel mogelijk in te lichten. De docenten van de kinderen spelen een belangrijke rol in hun leven, zij kunnen ze een luisterend oor bieden. Ook is het goed de ouders van schoolvriendjes of vriendinnetjes in te lichten. Zij kunnen zowel voor de kinderen als voor jullie een steunpunt zijn.

Familie: Begin met je ouders, om het daarna aan mogelijke broers of zussen of andere familieleden te vertellen. Je hoeft het niet meteen de hele familie te vertellen, begin met mensen die deel uitmaken van je dagelijks leven. Vaak gaat de tamtam binnen een familie snel rond, dus de rest van de familie krijgt het vanzelf te horen.

Vrienden: Probeer zo diplomatiek mogelijk te zijn, geef vrienden niet het gevoel dat ze een kant moeten kiezen. Stem van te voren ook met je ex-partner af hoe je omgaat met uitnodigingen voor gezamenlijke feestjes.

Collega’s: Als je collega’s niet op de hoogte zijn van jouw persoonlijke omstandigheden, kun je dit zo houden. Maar het kan ook goed zijn het juist te delen. Je ziet je collega’s vaak en zo kunnen ze rekening houden met wat er speelt. De kans is groot dat een van je collega’s ook een scheiding heeft ervaren, je hoeft je dus nergens voor te schamen. Het is slim om in ieder geval je werkgever in te lichten omdat er praktische zaken kunnen veranderen.

Wie je het ook vertelt, bereid het gesprek samen met je partner voor. Dit hoeft niet tot in detail maar ga na welke dingen jullie wel en niet willen vertellen. Bereid je ook voor op eventuele vragen of negatieve reacties. Hoe chaotischer jullie verhaal, hoe verwarrender het is voor de omgeving. Blijf rustig en vermijdt teveel details. Weeg af bij welke mensen het goed is om het samen te vertellen, en bij wie alleen. Het is belangrijk om te onthouden dat er geen handboek voor is, en en dus ook geen goed of fout.

Voorlichting over erkenning en gezag

Deze website is ingericht om ouders te informeren over hoe zij hun scheiding vanuit het belang van de kinderen het beste kunnen regelen. Alle kinderen moeten namelijk op kunnen groeien in een veilige omgeving. Aan de hand van objectieve informatie leggen we je alles uit over wat je moet regelen als je niet meer samen verder wilt. Rondom de Dag van de Scheiding (11 september) is er ook informatie te vinden over waarom en hoe jullie het gezag moeten regelen. Daarnaast worden er in de regio folders verspreid. 

Wist je bijvoorbeeld dat als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, het kindje automatisch de achternaam van de moeder krijgt? Informatie hierover, maar ook over het erkennen van het kindje, het ouderlijk gezag en de voogdij zijn te vinden in de onderstaande folders. 

Uitnodiging thema bijeenkomst: scheiden… en de kinderen dan.

Scheiden … en de Kinderen dan?

Vrijdag 11 september is de landelijke Dag van de Scheiding. In dat kader nodigt Alsjeuitelkaargaat.nl ouders, opa’s oma’s en andere belangrijke personen in het netwerk van kinderen uit voor deze thema bijeenkomst: Scheiden… en de kinderen dan.

Dinsdag 8 of
woensdag 16 september
Locatie: de Heyhoef
Kerkenbosplaats 1
5043 RX Tilburg
Koffie: vanaf 19.00 uur
Start: 19.30 uur tot ongeveer 21.15

 • Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse
  praktijk wordt er gesproken over wat je tegenkomt
  in het dagelijks leven als gescheiden ouder.
 • Kinderen vertellen over hun ervaringen met hun
  gescheiden ouders.
 • We praten over de positie van kinderen van gescheiden
  ouders. Wat is belangrijk voor kinderen nu en in de
  toekomst, waar kun je als ouder rekening mee houden.
  Wat kan hen helpen om door deze moeilijke periode te
  komen en er sterk uit te komen.

U hoeft niet samen te gaan. 

Iedere ouder mag alleen komen. We raden u  nadrukkelijke aan om zonder kinderen te komen. Iemand uit uw netwerk is uiteraard van harte welkom.

Meld je snel aan gezien een maximale deelname van 50 ivm COVID19.

Aanmelden kan via deze link. 

Communiceren is key

Communicatie is key. Het is dan ook niet gek dat dit vaak minder goed gaat tijdens een scheiding. Het is belangrijk om samen te blijven praten over gevoelens en ervaringen. Je moet niet alles opkroppen. Vroeg of laat komt dit eruit en wordt praten met al die emoties erg lastig. Naast het praten over gevoelens, moeten er natuurlijk ook praktische zaken besproken worden. Zoals het verdelen van bezittingen en de opvoeding van de kinderen. Dit klinkt misschien wat makkelijker, maar ook hier is een goede communicatie voor nodig. Alleen dan kunnen goede afspraken gemaakt worden én kunnen deze nageleefd worden.

Communiceren met je partner

Gelukkig kun je leren communiceren. Het is van belang om altijd rustig en met respect te praten. Zo kom je veel verder dan verwijten naar elkaar te roepen. Laat de ander uitpraten, zelfs als jij het totaal niet eens bent met zijn/haar mening. We weten dat dit lastig kan zijn, maar toch raden we dit aan. Als je eenmaal geluisterd hebt, kun je daarna jouw mening delen. Misschien heb je zelfs begrip gekregen voor zijn/haar reactie na het horen van zijn/haar verhaal. Iedereen verwerkt een scheiding namelijk op een andere manier. Daarnaast is het ook beter om zelf niet te lang te praten. Laat de ander reageren. Geef de ander ook de kans om zijn/haar eigen gevoelens of ervaringen te delen. Zo voelt diegene zich gehoord en krijg je daar in ieder geval geen onenigheid over. Als laatste: formuleer je zinnen op een positieve manier. Zo is praten al veel makkelijker en dan kun je de rust bewaren. Je zult zien dat zodra je deze tips toepast, het communiceren al een stuk beter gaat. Dat zorgt voor een fijne sfeer en zo krijgen jullie allebei motivatie om het beter te doen.

 

Communiceren met je kinderen

Naast communiceren met elkaar, is het ook belangrijk om met je kinderen te blijven communiceren.  Zij hebben niet voor deze situatie gekozen, maar krijgen hier wel ontzettend veel van mee. Kinderen willen duidelijkheid. Geef hen dit. Zo kunnen zij de scheiding beter verwerken. Zij moeten weten waarom dit gebeurt en hoe het nu verder gaat. Ook moet je je kinderen steunen. Soms laten zij het niet zien, maar ook bij hen zitten veel emoties verborgen. Praat met hen. Vraag naar hun ervaringen over jullie relatie en naar hun gevoelens. Dat zorgt al voor veel rust. En ondanks dat je gescheiden bent met je partner, blijft hij/zij altijd de ouder van je kind. Accepteer dit ook en geef je kinderen de kans om ook met de ander op te trekken. Het is voor de kinderen erg vervelend als zij een keuze moeten maken tussen hun vader of moeder. Op een positieve manier over de ander spreken valt hier ook onder. Beïnvloed je kinderen niet op een negatieve manier, want daar houden zij veel aan over. Als laatste is het een tip om de kinderen met een buitenstaander te laten praten. Deze buitenstaander heeft geen vooroordeel en staat volkomen buiten de situatie. Daarom kan praten met zo’n persoon fijn zijn voor je kinderen. Het blijft dan lekker neutraal en je kinderen kunnen echt hun ei kwijt zonder dat zij bang hoeven te zijn om iemand te kwetsen.

“Ik denk dat ik iemand nodig had van buitenaf waar ik mee kon praten of die tips had kunnen geven. In ieder geval een neutraal persoon waar ik mee kon praten en dingen had kunnen voorleggen. Ik praatte alleen maar met mensen die de situatie al kende en niet neutraal waren. Zij vertelde dan wat zij ervan vonden, maar wel met een bevooroordeelde mening. Daarom had ik liever een buitenstaander gehad om mee te praten.” – Meisje, 16 jaar.

Aanrader: Bonuskind van Saskia Noort

In de Trouw van 21 juni stond een Interview met Saskia Noort over haar nieuwe boek ‘Bonuskind’. De thrillers van Saskia Noort spelen zich altijd af in een kille, donkere wereld. ‘Bonuskind’, over een vechtscheiding, is de donkerste tot nu toe. Voor mensen die ervaring hebben met een echtscheiding is het een aanrader om te lezen!

Mama is op een ochtend verdwenen. Geen briefje, geen appje, geen spoor. Haar auto staat voor de deur, aan de trapleuning hangt haar tas met haar telefoon erin. Foute boel, dat voelt de 15-jarige Lies meteen. Want haar lieve, zorgzame moeder zou haar kinderen (Lies heeft nog een jonger broertje) nooit ­zomaar alleen laten. Wat nu?

Eén ding staat vast: Lies wil haar vader niet om hulp vragen, want die gaat haar moeder ongetwijfeld zwartmaken. Haar ouders zijn gescheiden en ze haten elkaar. Vader Pieter heeft allang weer een nieuwe, jongere vriendin en pakt elke kans om zijn ex af te schilderen als een depressieve trut. Op haar beurt stuurt moeder Jet hem boze berichten. In haar telefoon heet hij De Lul.

En dus staat Lies er alleen voor in ‘Bonuskind’, de achtste thriller van Saskia Noort. Het is een donker boek, zoals Noort-lezers wel ­gewend zijn: de schrijfster situeert haar personages steevast in een nare, kille wereld waarin iedereen vecht voor eigen winst, luxe en genot. Maar wat Bonuskind beklemmender maakt dan eerdere boeken is de leeftijd van de verteller, Lies. Dat arme pubermeisje wordt toch al zo gemangeld in de vechtscheiding van haar ouders. De lezer houdt z’n hart vast.

Bonuskind is je akeligste boek, geen aanrader voor het slapengaan. Vind je dat zelf ook?

“Ja”, zegt de schrijfster in haar appartement, dat grenst aan het Vondelpark in Amsterdam. “Bij het signeren had ik moeite om er ‘veel leesplezier’ in te zetten. Het is extra donker vanwege het kindperspectief, je wilt absoluut niet dat Lies iets overkomt. Als puber heeft ze allerlei onzekerheden, en in de relatie met haar ouders wordt ze niet serieus genomen. Alle volwassenen zijn alleen maar met zichzelf bezig. Ze is supereenzaam. Ik vond het zwaar om me in haar en ook in de andere personages in te leven. Het was een emotioneel heftig schrijfjaar. Ik heb er wel wakker van gelegen, ja.”

De typische Saskia Noort-hoofdpersoon is een vrouw van 35-plus. Waarom wilde je deze keer in de huid kruipen van een 15-jarig meisje?

“Ik vind meisjes van die leeftijd interessant, omdat ze al zulke stevige dames zijn, maar ook nog zo kwetsbaar. Vooral meisjes uit gescheiden gezinnen zijn vroeg volwassen, die hebben al zo veel gezien, hun ouders zijn al van hun voetstuk gevallen. Mijn eigen dochter, die nu 24 is, wilde op haar 15de al geen ­regels meer aannemen. Ze was klaar met de opvoeding, vond ze. Tegelijkertijd hebben die meisjes nog allerlei kinderlijke fantasieën over de liefde en het leven.

“Een boek ontstaat bij mij als er drie dingen samenkomen. Ik zag in mijn directe omgeving een aantal mensen in een heel nare scheiding belanden. Een vechtscheiding beschrijven vanuit een 15-jarige, dat is al een mooi gegeven voor een thriller. Daarbij kwam idee drie: ik wilde altijd nog eens schrijven over het moderne Tinder-daten. Hoe kwetsbaar dat is. Je spreekt af met wildvreemde mensen en neemt ze soms mee naar huis, terwijl je geen idee hebt wat hun achtergrond is.”

Eerst de vechtscheiding: wat maakt dat tot een interessant thrilleronderwerp? 

“Wat mij het meest verbaasde: het zijn allemaal intelligente, liefdevolle mensen die toch in de paniek en de haat schieten. Dat fascineert me mateloos, dat je van een weldenkend mens kunt veranderen in een wraakzuchtige heks of een wraakzuchtige klootzak. 

“Niet alle scheidingen zijn hetzelfde, natuurlijk, maar ik zag om me heen vaak hetzelfde patroon: de man krijgt een vriendin, die er natuurlijk toch al langer blijkt te zijn dan hij had gezegd. Met een midlifecrisis-­achtige energie gaat hij helemaal los met haar, liefst met een baby erbij. Tegelijkertijd wil hij ook nog controle houden over die ex-vrouw. En die gedraagt zich als slachtoffer, ze gaat in de emo-chantage: ‘Je hebt altijd tegen me ­gelogen’. Sommige exen houden dit tientallen jaren vol. Ik ken mensen die al acht jaar aan het procederen zijn.”

In Bonuskind betrekt de overspelige man met zijn jonge vriendin een luxe appartement, terwijl zijn eenzame ex-vrouw wegkwijnt in een goedkope huurwoning. Waarom koos je voor zo’n cliché?

“Het is een cliché, omdat het vaak zo gaat. In Nederland gaan de meeste vrouwen parttime werken als ze kinderen krijgen, ze zijn finan­cieel afhankelijk, ze komen niet voor zichzelf op en als ze dat wel doen tijdens de scheiding krijgen ze één bak ellende. Helaas is de situatie nog niet gelijkwaardig, al dringt de rechter ­tegenwoordig wel aan op co-ouderschap. Maar ook dan gaat de ruzie gewoon door, er zijn 1001 dingen om over te vechten: een vergeten zwembroek, wie moet wat betalen?

“Er zijn in Nederland duizenden kinderen die dag en nacht in zo’n strijdsituatie leven. Dat is echt afschuwelijk en beschadigend voor hen.”

Welk aspect van de vechtscheiding wilde je vooral laten zien door de ogen van Lies? 

“Dat je als ouder de grip op je kind verliest. Je kind gaat twee levens leiden en merkt al gauw: ik kan in het huis van mijn moeder beter niet over mijn vader praten en andersom, want dat levert geheid gezeik op. Zo leert het kind liegen, geheimen bewaren, dingen verstoppen. Het kind verdwijnt al deels op een leeftijd waarop kinderen nog veel liefde en begeleiding nodig hebben. Dat zie je ook aan Luuk, de broer van Lies: die is er al niet meer, hij zit alleen nog maar te gamen.

“Zo’n situatie maakt kinderen heel erg eenzaam en niet gehoord. Ze stappen de wereld in met bindingsangst, verlatingsangst, minderwaardigheidsgevoelens. Alles wat je je kind niet wilt bijbrengen, breng je het met een vechtscheiding toch bij: je kind ziet dat je niet in staat bent om conflicten op een volwassen manier op te lossen, dat je liegt en bedriegt, dat je respectloos praat over zijn vader of moeder. Je kunt geen grip op je kind hebben als je het zelf zo hebt lopen verpesten.”

Je bent zelf ook gescheiden. Kwamen jouw ­kinderen in zo’n loyaliteitsconflict terecht? 

“Ik durf het niet uit te sluiten, maar dit boek gaat niet over hen. Onze scheiding is niet vlekkeloos en in pais en vree gegaan; de vlekkeloze scheiding bestaat niet. Maar mijn ex en ik ­hebben best een goeie relatie met elkaar, we eten met elkaar, hebben een appgroep, delen foto’s.”

Bonuskind gaat ook over de gevaren van ­Tinder-daten. Lies ontdekt een dagboek waarin haar moeder Jet expliciet over haar bedavonturen schrijft. Het seksleven van je ouders, brrr, dat is een gigantisch taboe. 

“Ja, dat heb ik natuurlijk expres gedaan. Het is je grootste nachtmerrie als moeder: dat je kind een glimp opvangt van je seksleven – als je dat al hebt. Al heeft Lies nóg meer last van de extreme eenzaamheid van haar moeder in de ­weken dat zij en Luuk bij hun vader zijn. Daarover schrijft Jet ook in haar dagboek.

“Dat vind ik het vreemdste aspect van een scheiding: dat iedereen twee levens leidt, ook de ouders. Ze hebben een leven met hun kinderen, en een leven alleen of met die nieuwe partner. Vooral in het begin is het hartverscheurend moeilijk om afscheid te nemen van je kinderen. Jet zit dan een week te wachten, en kan dan ook nog op Instagram en Facebook volgen wat haar kinderen allemaal doen, samen met de nieuwe vrouw van haar ex.

“Het tinderen is een logisch gevolg van Jets eenzaamheid. Als je net gescheiden bent, zegt iedereen: metéén op Tinder. Dan ga je met je vriendinnen een profiel aanmaken, haha, maar je belandt er natuurlijk om elf uur ’s avonds als je al niet op je best bent. Je ziet honderden mannen die alleen zijn, alhoewel, ook niet ­allemaal. En hij ziet weer honderden vrouwen. Je keurt mensen binnen een seconde af op ­uiterlijk of leeftijd. En als je dan gaat daten, is het negen van de tien keer heel awkward en vervelend. Op de fiets naar huis voel je je nog ellendiger. Ik denk dat dit soort apps de eenzaamheid alleen maar versterkt.”

Waarom heet je boek Bonuskind? De titel had ook ‘Tinderdate’ of zoiets kunnen zijn. 

“Omdat Lies het bonuskind is van Laura, de nieuwe vriendin van haar vader. Maar ze wil dat absoluut niet zijn. Ik vind bonuskind een ontzettend stom woord. Bonusgezin, bonusmoeder, het is natuurlijk heel modern, maar als ik in Lies’ hoofd ga, denk ik: ik hád al een gezin, ik héb al een moeder.”

Je schrijft je thrillers vaak dicht op de tijdgeest. Wil je met Bonuskind ook iets aan de kaak stellen?

“Het is niet mijn eerste prioriteit, maar ik zou het wel fantastisch vinden als gescheiden mensen zich door dit boek wél serieus gaan verplaatsen in hun kinderen.

“Ik kreeg al een direct message van een man die Bonuskind had gelezen. Hij was gescheiden, had een nieuwe vrouw en ook al een nieuwe baby. Hij schreef: ‘Ik was nog geen week bij mijn vrouw weg en toen was mijn nieuwe vriendin er al. Ik was zo verliefd dat ik dacht: dit vindt iedereen leuk voor mij. We gaan gewoon een heel leuk nieuw bonusgezin beginnen. Maar mijn kinderen zijn nog steeds boos. Na het lezen van jouw boek begrijp ik dat ik die nieuwe vrouw gewoon plompver­loren op ze heb gekwakt.’”


Bron: Trouw

Tips scheiden met kinderen

Een scheiding kan voor kinderen heel erg heftig zijn. Hoe ga je hier het beste mee om? Hoe kan je je kinderen helpen? We hebben wat handige tips voor je op een rij gezet.

Blijf goed luisteren

Wanneer kinderen te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden, komen zij met veel vragen te zitten. Ze maken zich vaak zorgen en moeten hun verhaal kwijt kunnen. Het is belangrijk dat je hier ook naar luistert. Ga bij ze zitten, luister aandachtig en onderbreek je kinderen niet. Kinderen wil gehoord worden, laat je dus niet afleiden door bijvoorbeeld je telefoon. Kinderen zijn vaak terughoudend, omdat ze bang zijn dat de ouders van slag raken. Het is belangrijk je kinderen te laten merken dat het goed is om je gevoelens te uiten.

Wees duidelijk

Kinderen hopen vaak dat de ouders weer bij elkaar komen. Geef aan bij je kinderen dat het heel normaal is om dit te denken. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om te benadrukken dat jullie als ouders echt niet meer bij elkaar komen. Hoe duidelijker je bent, hoe prettiger dit is. Als kinderen vragen stellen en je geeft vage antwoorden, dan roept dit vaak meer onrust en onduidelijkheid op. Ben dus eerlijk en duidelijk. Pas je woorden en wat je vertelt wel aan op de leeftijd van je kind. 

Leg uit dat de kinderen niet schuldig zijn

Veel kinderen voelen zich verantwoordelijk voor een scheiding. Ze denken dat hun ouders gaan scheiden, omdat ze niet lief zijn geweest of ongehoorzaam zijn geweest. Het is erg belangrijk te benadrukken dat dit absoluut niet het geval is. Het liefst benadruk je dit meerdere keren.

Wees eerlijk

Wees eerlijk tegen je kinderen. Sommige ouders vertellen hun kinderen dat papa even weg is voor de zaak. Heel begrijpelijk dat ervoor wordt gekozen om dit de kinderen te vertellen. Alleen kinderen voelen goed aan als er iets aan de hand is en je iets voor ze achterhoudt. Als ze er achteraf achter komen dat je hebt gelogen zullen ze jou minder snel vertrouwen. Dat is niet wat je wilt.

Geef niet elkaar de schuld

Probeer niet negatief te spreken over je partner in het bijzijn van de kinderen. Ze kunnen dan het gevoel krijgen dat ze tussen jou en je partner moeten kiezen. Het kan ook zijn dat het voelt als een afwijzing, omdat het kind veel op je partner lijkt. Pas hier dus echt mee op. Voor de kinderen voelt het fijn als ze van beide ouders “mogen” houden.

Gerust stellen

Jongere kinderen zijn vaak bang dat de ouders bepaalde zaken niet meer kunnen betalen na een scheiding. Bijvoorbeeld voor nieuwe kleding, eten of het huis. Leg je kind uit dat ze zich hier geen zorgen over hoeven te maken. Ook zijn sommige kinderen bang voor hun veiligheid wanneer ze bij hun moeder gaan wonen. Neem je kinderen daarom mee in je plan om voor veiligheid te zorgen: wat kun je doen bij brand of tegen inbrekers? Zorg ervoor dat kinderen zich daar niet druk over hoeven te maken.

Schrijf je emoties van je af!

Soms maak je samen het besluit om uit elkaar te gaan en soms komt het vanuit één kant. Wat nou als jij net die ouder bent die niet wilt scheiden? Je denkt dan misschien “je hebt mij geen kans gegeven” of “als je eerder had gepraat dan hadden we er nog iets aan kunnen doen”. Het vertrouwen in de ouder die wil scheiden zal dan ook weg zijn. Verdrietigheid zal uiteindelijk omslaan in boosheid en frustratie. Voor je kinderen is het belangrijk om deze emoties niet te laten zien. Je wilt ze niet betrekken bij jullie onenigheid en eigenlijk is het het beste als de kinderen zo min mogelijk ervan merken. Maar hoe blijf je dan toch respectvol met elkaar omgaan als emoties een grote rol spelen?

Schrijf het van je af!

Dit kan heel lastig zijn. Je weet dat de andere ouder het recht heeft om een goede band met de kinderen te behouden, maar die emoties spreken deze gedachte misschien soms tegen. Het is belangrijk om deze emoties onder controle te krijgen. Er moet namelijk veel geregeld worden, qua woning, financiën, omgangsregeling met de kinderen et cetera. Een goede tip om je emoties onder controle te krijgen is schrijven! Schrijf alles lekker van je af. Papier zal je niet tegen spreken, je niet in de reden vallen. Je kan beginnen met je boosheid en frustraties te uiten, maar het is ook belangrijk om mooie momenten op te schrijven die je met je ex hebt meegemaakt. Je kan er zelfs voor kiezen om deze mooie en/of emotionele momenten te delen met je ex. Dit hoeft natuurlijk niet, je kan het ook lekker voor jezelf houden.