Webinar: scholen en echtscheiding

Wanneer: Woensdag 2 december, 15.15 tot 16.15 uur
Voor wie?: voor iedereen in het onderwijs
Organisator: Sterk Huis en IMW
Aanmelden: via deze link
Gescheiden ouders, wat kun je wel en wat kun je niet zeggen of doen?

Een betere aanpak bij scheidingen, daar wil De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant aandacht voor vragen, door samen met belangrijke netwerkpartners naar deze betere aanpak opzoek te gaan. Met name voor die scheidingen waar kinderen bij zijn betrokken. Het is nog steeds niet altijd duidelijk wat je wel en niet mag en kunt doen als docent, naar wie mag je wel en wie mag je geen informatie sturen/geven. Hoe zit het met bevoegdheden en erkenning of gezag? En waar is een kind nu het meest bij gebaat?

Ook het onderwijs heeft als geen ander met de toenemende scheidingsproblematiek te maken. En wordt daarmee ook regelmatig geconfronteerd met vragen hierover. Door samen het vraagstuk ‘scheiden of uit elkaar gaan, te verkennen en uit te diepen, onderzoeken we welke oplossingen, kennis en veranderingen nodig zijn om schade bij kinderen – als gevolg van een scheiding – zoveel als mogelijk te voorkomen.
Door kennis over dit onderwerp te delen en jullie ervaringen, kennis en inzichten te verbinden, onderzoeken we samen hoe het onderwijs zijn rol in het welbevinden van kinderen rondom een scheiding beter kan spelen. We gaan op zoek naar vernieuwende mogelijkheden en werkbare oplossingen.

Gebruik ‘Zoom’

Wij gebruiken de applicatie Zoom voor de online trainingen en workshops. We zorgen dat Zoom zo is ingesteld dat de veiligheid en privacy van deelnemers gewaarborgd wordt. Om die reden zijn de webinars beveiligd met een wachtwoord dat je toegestuurd krijgt na aanmelding. Deel deze bevestigingsmail met link en wachtwoord niet met anderen! We nemen de presentaties op met toestemming van de sprekers. Vragen die gesteld worden door de deelnemers in het laatste deel van het webinar worden niet opgenomen.

Webinar: Ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek

Wanneer: Donderdag 10 december, 15.00-17.00 uur
Voor wie?: Voor iedereen
Aanmelden: via deze link
Ouderverstoting en complexe omgangsproblematiek
Hoe pakken we dat aan in het Hart van Brabant ?

Contactverlies tussen kinderen en ouders na een scheiding is een actueel en urgent vraagstuk. Het contactverlies is vaak betekenisvol en belastend voor de betreffende ouders en kinderen (en hun families en vrienden) en heeft negatieve korte- en langetermijngevolgen voor ieders levensgeluk en relatieontwikkeling. Dat willen we voorkomen in de regio Hart van Brabant. Daarom werken we samen aan preventie en mogelijkheden. Alle kinderen hebben het recht op een gezonde en veilige start in hun leven. Daar staan we voor!

Programma 

 • Het belang van voorkomen van complexe omgangsproblematiek? Dilek Odabassi, wethouder Waalwijk
 • Als het je overkomt… 
 • Waar liggen de oplossingen? Cees van Leuven aan het woord over zijn verkenning en advies van het landelijk Expertteam Ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek
 • Hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk ? Praktische handvatten bij ouderverstoting door Jeugdbescherming Brabant
 • Samen werken aan mogelijke oplossingen
 • Deelsessies
Gebruik ‘Zoom’

Wij gebruiken de applicatie Zoom voor de online trainingen en workshops. We zorgen dat Zoom zo is ingesteld dat de veiligheid en privacy van deelnemers gewaarborgd wordt. Om die reden zijn de webinars beveiligd met een wachtwoord dat je toegestuurd krijgt na aanmelding. Deel deze bevestigingsmail met link en wachtwoord niet met anderen! We nemen de presentaties op met toestemming van de sprekers. Vragen die gesteld worden door de deelnemers in het laatste deel van het webinar worden niet opgenomen.

Kinderboeken over scheiden

Wanneer jij en je ex-partner gaan scheiden is het voor jullie kinderen moeilijk te begrijpen wat gebeurt, waarom dit gebeurt en wat dit betekent voor de toekomst. Een kind voelt onzekerheid en soms ook onveiligheid. Daarnaast neigen kinderen ernaar de schuld van de scheiding bij zichzelf te zoeken. Op alle leeftijden heeft een scheiding grote impact op je kind . Je verdiepen in jullie kinderen is dan ook ontzettend belangrijk voor hun beleving en verwerking van de scheiding. Een kinderboek over scheiding kan een kind lezenderwijs helpen met een stukje van de verwerking. In dit artikel vind je 7 boeken speciaal voor kinderen van scheidende of gescheiden ouders.

Waarom een kinderboek over scheiden aan je kind geven een goed idee is

Een kinderboek over scheiden aan je kind geven is goed idee, omdat dit je kind spelenderwijs laat wennen aan de nieuwe woon- en omgangssituatie die tijdens je scheiding ontstaat. Deze boeken bevatten veel illustraties en een deel ervan bevat ook vragen die ervoor zorgen dat je in gesprek raakt met je kind over het verhaal uit het boek. De verschillende verhalen uit de boeken raken onderwerpen en emoties die je kind kan ervaren tijdens de scheiding. Zo passeren schuldgevoel, opnieuw thuis voelen, alleen voelen en angst de revue. Dit is niet alleen leerzaam en therapeutisch voor je kind, maar de boeken geven jou als ouder ook inzicht in de belevingswereld van je kind.

Scheiden zonder overeenstemming

De beslissing om te scheiden is al lastig genoeg. Maar wat als jij en je partner hierover niet op een lijn zitten? Misschien denk jij dat jullie huwelijk nog te redden valt, alleen denkt je partner van niet of andersom.

Het komt regelmatig voor dat één van de twee partners al langere tijd nadenkt over een scheiding. Jij hebt bijvoorbeeld al de voors-en tegens afgewogen, met vrienden erover gepraat en toegewerkt naar het moment om dit bespreekbaar te maken. Je hoopt dat je partner op dezelfde lijn zit, maar het kan zomaar als een verassing komen. Of misschien ziet je partner ook wel in dat het al een tijdje niet lekker loopt, maar heeft hij of zij eerst nagedacht over andere oplossingen.

Fases van scheiden

Het scheidingsproces is te vergelijken met een rouwproces. Jij bent hier misschien al doorheen gegaan maar je partner nog niet. Gun hem of haar ook deze tijd, hiermee voorkom je dat iemand zich ongehoord of onbegrepen voelt. Het is wel goed om te weten welke fases je kan verwachten.

 • Ontkenning: het ontkennen van de feiten
 • Protest: zichzelf of anderen de schuld geven
 • Onderhandelen: compromissen proberen te sluiten
 • Verdriet: begin van de aanvaarding, maar met gevoel van verdriet, spijt of angst
 • Aanvaarding: acceptatie en richten op de toekomst

Belang van goede communicatie

Neem je partner zo snel mogelijk mee in jouw gevoel om te voorkomen dat de spanningen te hoog oplopen. Een partner kan boos worden, maar dat kan ook liggen aan dat hij of zij zich zorgen maakt over het financiële plaatje of de kinderen, niet over de scheiding zelf. Goede communicatie is dus van groot belang. Toon begrip en zoek samen naar een oplossing. Jullie kunnen ook een mediator inschakelen die kan ondersteunen bij het maken van goede afspraken.

Het komt gelukkig niet heel vaak voor dat een partner een echtscheiding blijft proberen tegen te houden. Zij zien ook in dat dit weinig nut heeft. Als je partner niet meer bij je wilt blijven heeft het geen zin daartegen te vechten. Maar mocht het toch nog steeds een moeilijk punt zijn, is er altijd de mogelijkheid een eenzijdige scheiding aan te vragen. Dit doe je middels een eigen advocaat en een verzoekschrift bij de rechtbank. Hierin geef je aan waarom jullie huwelijk niet meer levensvatbaar is. Dit proces duurt helaas wel langer en kost meer.

Een goede kinderoverdracht

Wanneer jullie als ouders hebben gekozen voor co-ouderschap, kan de overdracht van de kinderen van de ene ouder naar de ander een spannend moment zijn. Voor jullie als ouders, omdat jullie elkaar weer onder ogen komen, wat vooral in het begin nog voor allerlei emoties kan zorgen. Maar ook en vooral voor het kind. Kinderen hebben vaak meer last van hoe ouders met een scheiding omgaan dan van de scheiding zelf. Het is voor het kind dus enorm belangrijk dat zaken als de kinderoverdracht goed gaan. Daarom zetten we een aantal tips op een rijtje.

Voor de overdracht

Pak samen met jouw kind zijn of haar tas in. Vooral in het begin is dit nieuw en zijn ze bang van alles te vergeten. Ze willen daarnaast vast ook spullen meenemen waarvan jij ze liever in jouw huis laat, toch is het goed dit toe te laten. Een kind ziet spullen als iets van zichzelf en niet iets wat bij een huis hoort.

Daarnaast is het goed met je ex-partner af te spreken dat jullie tijdens de overdracht alleen ouders zijn. De emoties die jullie hebben richting elkaar als exen, moeten jullie op dat moment even aan de kant zetten. Hiermee vermijd je conflicten of discussies en voorkom je dat het kind last heeft van die spanning.

Tijdens de overdracht

Je kind is geen object, dus draag over bij elkaar in huis en niet op straat of in de auto. Maak er daarnaast geen haastklus van. Bespreek samen met het kind de leuke momenten die jullie hebben beleefd de afgelopen tijd en benoem ook welke leuke dingen het kind gaat doen bij de andere ouder.

Als er minder leuke of belangrijke zaken omtrent jullie kind wel besproken moeten worden, doe dit dan achteraf. Medische zaken, schoolresultaten of andere belangrijke gebeurtenissen hoeven niet in het bijzijn van het kind besproken te worden. App of bel elkaar hierover wanneer het uitkomt. Als je dit in het bijzijn van het kind doet, zal het kind zich voor het blok gezet voelen en niet met een fijn gevoel de komende dagen ingaan.

Na de overdracht

Je bent als ouder natuurlijk blij dat je kind weer bij je is en nieuwsgierig wat hij of zij heeft gedaan bij de andere ouder. Toch is het goed om dit alleen te bespreken waar de andere ouder bij is. Maak er geen strijd van en voorkom dat je kind voelt alsof je hem of haar aan het uithoren bent. Vertrouw erop dat je kind wel naar jou toekomt als het iets wilt vertellen.

Probeer er rekening mee te houden dat een kind weer even moet wennen aan een ander huis. Gun je kind de tijd en rust om weer zijn of haar plekje te vinden en neem het niet persoonlijk als daarbij bepaalde emoties komen kijken. Een kind kan heel druk zijn in het begin of zich juist terugtrekken. Probeer erover te praten en benoem dat dit erbij hoort en niet gek is.

Een samengesteld gezin

Het vormen van een samengesteld gezin na een scheiding is niet iets wat je even doet. Ondanks dat jullie verliefd zijn en denken de wereld aan te kunnen, vergt het veel inzet, doorzettingsvermogen, vertrouwen en vooral een groot hart.

Definitie

Een samengesteld gezin is een gezin waarvan (een van) de ouders kinderen hebben uit een eerdere relatie. Er wordt een nieuw gezin gevormd met de kinderen en soms krijgen de partners samen ook nog kinderen. In 2017 hadden volgens het CBS 527 duizend kinderen jonger dan achttien jaar minstens één stiefouder, -broer of –zus. Veel gezinnen zijn jullie dus al voorgegaan, we zetten de belangrijkste lessen en tips op een rijtje.

Tips

Probeer rekening te houden met het gevoel van elkaar en van de kinderen. Praat met elkaar. Praat over wat goed en wat minder goed gaat, over elkaars karakter en eigenaardigheden. Leer elkaar beter kennen, bots een keer en maak het goed. Geef elkaar de ruimte, maar maak ook vooral nieuwe herinneringen samen.

Het is wennen om ineens samen te wonen met een ander gezin. Stel daarom een stiefplan op, zodat iedereen weet wat ze kunnen verwachten. Het is een soort ouderschapsplan, maar dan voor een stiefgezin. Afspraken over opvoeding, huisregels, normen en waarden en het heen-en-weerrooster tussen ouders. Dit om te voorkomen dat jullie in onverwachte situaties terecht komen.

Daarnaast is het belangrijk om naar de financiële situatie te kijken. Als jullie gaan samenwonen heeft dit invloed op de draagkrachtberekening van de alimentatie. Het is goed dit opnieuw te laten berekenen. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de nieuwe partner automatisch stiefouder en dus onderhoudsplichtig.

Waar mogelijk is het goed te blijven investeren in de relatie met je ex. Blijf als het kan met jullie nieuwe huizen enigszins dichtbij elkaar wonen. Zo hoeven de kinderen niet te veranderen van school of sportclub. Daarnaast is het met afspraken maken een stuk makkelijker als jullie gewoon door een deur kunnen.

Geef het tijd

In het begin is dit wennen voor iedereen. De cijfers zijn ook niet echt motiverend, net als de bezorgde opmerkingen van anderen. Maar wanneer je het avontuur aangaat, zie het dan ook echt als een avontuur. En onthoud: je hoeft het wiel niet meer zelf uit te vinden, er zijn allerlei coaches die jullie hierbij kunnen helpen. Een samengesteld gezin dat hulp vraagt heeft een grotere kans van slagen.

Eenzaamheid na een scheiding

Een scheiding verandert je leven totaal. De hele periode eromheen is heftig, er komt veel op je af en je belandt in een achtbaan van emoties. Je voelt de druk alles goed te regelen en af te ronden wat ervoor kan zorgen dat je je gevoel nog even aan de kant zet. Pas wanneer deze achtbaan tot stilstand komt, volgt het besef.

Het hoort erbij

Je staat er ineens alleen voor, gezamenlijke vrienden zijn mogelijk weggevallen en de kinderen worden ineens gedeeld. Het is niet gek dat dit een gevoel van eenzaamheid veroorzaakt. Het is goed om je te beseffen dat dit een fase is die hoort bij het proces van scheiden. Emotionele eenzaamheid na een scheiding komt bij veel mensen voor. Je mag je eenzaam voelen, dit gevoel hoort er nou eenmaal bij na een grote verandering in je leven. Schaam je vooral niet en probeer erover te praten.

Accepteren en relativeren

Probeer je angst te accepteren en te relativeren. Zie het onder ogen en probeer na te gaan waar je precies bang voor bent. Je bent wel vaker alleen geweest, wat maakt het nu anders of erger? En wat kan je doen om dit te veranderen? De focus gaat ineens van het gezin, naar jezelf. Maar dat hoeft niet iets negatiefs te zijn. Je hebt minder mensen om rekening mee te houden en meer tijd om te spenderen aan het nemen van rust, hobby’s of vrienden/vriendinnen. Emotionele eenzaamheid betekent namelijk niet automatisch sociale eenzaamheid.

Een andere tip om de eenzaamheid de baas te zijn is je negatieve overtuigingen over alleen zijn los te laten. Geef jezelf dezelfde adviezen als je iemand anders in deze situatie zou geven. Ga na wat je nodig hebt op de korte en op de langere termijn. Sommige mensen vullen de leegte door meteen een andere relatie in te gaan. Dit kan werken, maar meestal is het beter eerst de relatie met jezelf te verbeteren.

Hulp vragen

Je hoeft het in ieder geval niet alleen te doen. Gebruik de mensen om je heen en zoek vooral ook professionele hulp als je dit nodig hebt. Je hebt wellicht bepaalde patronen ontwikkelt die goed zijn om te doorbreken. Het overwinnen van je angst begint bij het veranderen van je denkwijze.

Lees hier hoe je in contact komt met een beroepskracht in jou gemeente. Je kan ook chatten of bellen met een hulpverlener van MIND Korrelatie.

De week van de opvoeding

Het is de Week van de Opvoeding. Deze week staat in het teken van opvoeden en ouderschap. Hierbij draait het om de ontmoeting en uitwisseling van kennis tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Bij het opvoeden van een kind sta je er namelijk niet alleen voor.

Opvoeden na een scheiding

Na een scheiding is het niet altijd gemakkelijk om goed in gesprek te blijven over de opvoeding van het kind. Je neemt afscheid van elkaar als partner en laat elkaar daarin los. Je laat elkaar echter niet los als co-ouders van jullie kind! Je blijft in de meeste gevallen samen verantwoordelijk voor je kind(eren). Hoe doe je dat eigenlijk, goed contact blijven houden over opvoeden als je gescheiden bent?

Webinar opvoeden in twee huizen

De Webinar ‘Opvoeden in twee huizen’ gaat over hoe jullie kunnen zorgen dat de opvoeding van het kind onderwerp van gesprek blijft. Hoe pakken andere ouders dat aan? Waar kun je op letten als je zo goed mogelijk op één lijn wilt blijven? Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig? In de Webinar krijg je alle tijd om voor jezelf koers te bepalen ‘en uit te wisselen met andere vaders en moeders.

De Webinar ‘Opvoeden in twee huizen’ is op donderdag 8 oktober 2020, aanvang 20:00 uur, en duurt ± 60 min. Kijk voor meer informatie op de website van de Week van de Opvoeding.

Als een echtscheiding, een vechtscheiding wordt

Loskomen na een scheiding is een ingewikkeld proces, er moet vaak nog veel geregeld worden. Daarnaast zijn jullie beiden nog van alles aan het verwerken, op jullie eigen tijd en tempo. Dit kan voor spanningen zorgen en zelfs ernstig uit de hand lopen. Barstende ruzies of elkaar doodzwijgen met de kinderen als slachtoffer. Vechtscheidingen komen helaas nog vaak voor, dit kan én moet anders.

Oorzaken

Vechtscheidingen kunnen ontstaan door verschillende factoren. Je komt niet voor niets tot de keuze om te gaan scheiden, het kan zomaar zijn dat er nog oud zeer zit dat niet besproken is. Dit is niet de ideale toestand om zaken omtrent een echtscheiding te regelen. Daarnaast hebben jullie beide verwachtingen gecreëerd over hoe de toekomst eruit gaat zien, als je hierin van mening blijkt te verschillen kan dit frustratie opleveren. Financiële zorgen spelen ook een belangrijke rol.

Kinderen zijn vaak het onderwerp van de strijd, zij komen hiermee middenin een loyaliteitsconflict. Ouders praten slecht over elkaar waardoor het kind voelt te moeten kiezen. Kinderen kunnen veel schade oplopen door een vechtscheiding, ze zitten er letterlijk tussenin. Het heeft invloed op hun gemoedstoestand, schoolprestaties en hun eigen toekomst.

Belang van goed uit elkaar gaan

Vechtscheidingen duren gemiddeld langer dan gewone scheidingen. Daarnaast kosten ze meer geld en is het psychisch en soms lichamelijk leed groter. Goede begeleiding vanaf het begin kan het verschil maken en voorkomen dat een scheiding moet worden uitgevochten voor de rechter.

Een vechtscheiding kent namelijk alleen maar verliezers. Het is een moeilijke periode voor iedereen die erbij betrokken is, gun elkaar dus de tijd. Regel niet alles in een keer, maar plan er momenten voor in. Vraag vooral hulp wanneer nodig. En besef goed dat scheiden een gezamenlijk probleem is, en dus een gezamenlijke oplossing vereist.

Een nieuwe relatie na een scheiding

Een scheiding brengt een moeilijke periode met zich mee. Voor jou, je (ex)-partner en zeker ook voor de kinderen. Maar deze periode gaat ook weer over. Iedereen raakt langzaam gewend aan het idee en je bent misschien al wel klaar voor iets nieuws. Een frisse start, met een nieuw iemand. Buiten de vlinders die hierbij komen kijken, kunnen er ook zorgen zijn. Hoe weet je dat het nu wel gaat slagen? Hoe vertel je het je de kinderen? Wij helpen je hierbij.

Neem de tijd

Zorg ten eerste dat alles met je oude partner afgerond is. Geen papieren meer die ondertekend moeten worden, geen afspraken die nog gemaakt moeten worden, en geen gedeeld huis meer. Denk goed na over hoe je het wil aanpakken, en hoe snel je wil gaan.

Neem de tijd om elkaar en jullie levens te leren kennen. Praat over het verleden en de toekomst. Benoem welke dingen je fijn en minder fijn zou vinden, wil je bijvoorbeeld wel of niet samenwonen? Wanneer mag je nieuwe partner je kinderen ontmoeten? Het is belangrijk hierin goed naar je eigen gevoel te luisteren. Het is logisch als je je bijvoorbeeld bang voelt, dat ook deze relatie gaat falen of je schuldig voelt tegenover je kinderen.

De kinderen

Het is belangrijk je aandacht goed te verdelen. Je kinderen zijn inmiddels gewend geraakt aan alle aandacht, als ze deze aandacht ineens moeten delen met een nog onbekende kan dit voor weerstand zorgen. Maar je nieuwe partner verdiend ook voldoende tijd en aandacht. Probeer hierin een balans te vinden.

Het is belangrijk kinderen niet te snel te confronteren met een nieuwe liefde, pas als je zeker weet dat het serieus is kan je het de kinderen vertellen. Het is goed om hiervoor, in overleg met je ex-partner, een ouderschapsplan op te stellen. Als je je nieuwe partner eenmaal geïntroduceerd hebt, is het belangrijk begrip te tonen voor de gedachtes en gevoelens van je kinderen. Een kind zal niet zitten wachten op ‘verliefd gedrag’ of op iemand die (te snel) voor ‘bonusouder’ gaat spelen. Dit geld ook voor je ex-partner.

Je bent niet alleen

Ga er vooral niet vanuit dat het meteen soepel verloopt. Gun jezelf en de nieuwe situatie waarin je je bevindt tijd. Begrip, geduld en doorzettingsvermogen zijn van groot belang. Het kan soms jaren duren tot iedereen zijn plekje in het nieuwe gezin heeft gevonden. En onthoud dat je niet de enige bent die dit doormaakt, vraag daarom waar nodig ook om hulp.